İnşaat All Risks Sigortası

                Toplumda yer alan bireylerin evlerinin oturma ve içerisinde yaşama olanaklarından faydalanmaya başlamalarından önceki ilk süreçte evleri birer inşaat halindedir. Bu inşaatlar ise toplumda yer alan bireylerden önce olarak inşaatın yapımında destekçi şirketin yönetiminde, korumasında ve daha fazlası konusunda görevlidir. Bu nedenle inşaatlarda meydana gelebilecek tüm riskli olayların sebep ve sonuçları da inşaat ile yetkili şirkete aittir.
                İnşaatlardan yetkili şirket ve yahut kurumların inşaat konusundaki tüm riskleri sorumluluğunda kabul etmesi inşaatta olabilecek tüm masrafları da karşılamaları anlamına gelmektedir. Bu masrafları karşılamak zaman ile zor ve yahut güç hale gelince toplumda yer alan ve sorumluluğunda inşaat olan şirket benzeri kurumlar inşaatlarını da sigortalatmak istemişlerdir. Bu istek sayesinde ise inşaat all risks sigortası oluşmuştur. İnşaat all risk sigortası sayesinde inşaatlarda oluşabilecek herhangi bir riskten dolayı gelen maddi zarar inşaatın yönetimini yürüten şirket tarafından karşılanmamaktadır. Bu zarar ve yahut daha fazlası inşaat all risk sigortası tarafından karşılanmaktadır. İnşaat all risks sigortasının bu zararı karşılaması ise yönetiminde inşaat olan ve risk sonucu oluşabilecek maddi zararı karşılaması gereken şirketler refaha ermiştir.
                İnşaatlarda oluşabilecek çökme, yıkılma, kırılma ve yahut daha fazlası olabilecek durumlar inşaatları sigortalanan şirket ve benzeri kurumlar tarafından inşaat all risk sigortasına devredilmiş sayılmaktadır. Bu sayede şirketler maddi bütçelerini inşaat güzelliğine ayırabilmektedir.