CMR Sigortası; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluklarını CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince poliçede belirlenen şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, taşıyıcı firmanın CMR Konvansiyonu hükümlerine göre kusurlu bulunduğu durumları güvence altına alır.

Uluslararası karayolu nakliyecileri, istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden yararlandıkları aracıların görevlerini yerine getirirken işledikleri kusurlardan sorumludurlar. Taşıyıcının malları taşımak üzere teslim aldığı anda başlayan bu sorumluluk, varış yerinde bulunan alıcıya malların teslim edilmesi ile sona erer.

CMR Sigortasında, taşıyıcının mal sahibine ve üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluğu oldukça geniştir. Malların teslimi sırasında herhangi bir hasar olmasa dahi teslimden sonra meydana gelecek hasarlardan taşıyıcı sorumlu tutulur. Bu sigortaya sahip olan taşıyıcıların sorumluluğu ise sigortacı firma tarafından üstlenir.

CMR Sigortası, sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımalarla birlikte, kendi hamule senetleri ve başka nakliye firmaları vasıtasıyla ya da bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptıkları taşımaları da teminat kapsamına almaktadır.

CMR Konvansiyonu, taşımacıların ödeyeceği tazminata bir limit getirmişlerdir. Söz konusu limit, kilogram başına 8.33 SDR (Special Drawing Right – Özel Çekme Hakkı) ile sınırlıdır.

CMR Sigortasında esas alınan unsurlar:

  • Taşıma karayolu ile gerçekleştirilmelidir.( araçtan inmediği sürece deniz, tren gibi taşıma araçlarıyla bölünebilir.
  • CMR’ye taraf en az bir ülkenin yer aldığı uluslararası bir taşıma olmalıdır.
  • Taşınan mal bir eşya olmalıdır. ( canlı hayvan nakli de yapılabilir.)
  • Taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç-alacak ilişkisi bulunmalıdır.

CMR Konvansiyonu aşağıda belirtilen  durumlarda uygulanmaz ve sigorta teminatı içermez;

  • Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda,
  • Cenaze taşımalarında,
  • Ev eşyası taşımalarında ( Zati eşya )

CMR Sigortası Bilgilendirme Formunu indirmek için tıklayınız!