Tekne – Yat Sigortası Nedir?
Tekne-Yat Sigortaları ürünümüz, özel amaçlı olarak kullandığınız yatlarınıza, deniz tehlikeleri veya karada bağlama yerlerin de , marina da  veya yatma-çekek yerinde meydana gelebilecek kazalara karşı güvence sağlayan bir Sigortadır.
 Tekne – Yat Sigortalarının teminatları arasında yer almayan zararlar;
Teknenin mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece yedekte çekilmesi
Teknenin mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece bir başka tekneyi yedekte çekmesi
Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknede ciddi bir tadilat yapılması
Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknenin deniz evi olarak kullanılması
Yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması.
Gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmıh [çarmık] veya iskotaların zıya veya hasarı.
Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması.
Yatın gövdesi, makineleri ve yardım botları; Tekne – Yat Sigortaları ile güvence altına alınır. Bunun yanı sıra, tekne-yat ile birlikte satılması normal olan ekipmanlar da sigorta kapsamına dâhildir. Tekne-yat ile aynı adı taşımayan yardım botları, kişisel eşyalar, tekne yakıtı, balıkçılık takımları vb. ekipmanlar sigorta kapsamında değerlendirilemez.
Tekne – Yat Sigortaları; tekne-yatın poliçede yazılı olan coğrafi alanı içinde denizdeyken, çekek yerinde ve yatma mahallinde karşılaştığı zararları kapsamaktadır. Buna ek olarak, teknenin çekek yerine çekilmesi veya indirilmesi esnasında meydana gelecek zararları da güvence altına almaktadır.
Tekne veya yatınızın karşılaşabileceği olası riskler, uluslararası geçerliliği bulunan Enstitü Klozları (Institute Yacht Clauses 1.11.82 Cl.328) ve poliçeniz üzerinde yazılı genel şart ve özel şartlar dâhilinde teminat altına alınmaktadır.

Teminatlar
Fırtına, Çarpma, Çatma, Karaya Oturma gibi deniz kaza ve tehlikeleri
Yangın, İnfilak, Deprem, Yıldırım, Volkanik Patlama
Kara ve hava taşıtlarıyla veya rıhtım, liman teçhizatı ya da tesisleriyle temas sonucunda meydana gelen zararlar
Tekneye ya da servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun çalınması, teknenin kendisinin çalınması
Tekneye, depolama veya tamir mahallinde zor kullanılarak çalınan teçhizat veya makineler
Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu meydan gelen zararlar
Yatma mahallinin (Bakıma alındığı yer) önceden bildirilmesi kaydıyla; yatma mahallinde, çekilirken ya da denize indirilirken oluşan zararlar

Tekne – Yat Sigortası Bilgilendirme Formu’na ulaşmak için tıklayınız!

Kullanım Sözleşmesini okumak için tıklayınız!