Emtia Nakliyat Sigortaları Nedir?

Sahibi bulunduğunuz malların,  bir yerden diğer bir yere kara, hava ve deniz vasıtaları veya demiryolu ile nakledilmesi sırasında  meydana gelebilecek  çeşitli risklere  karşı  teminat sağlar . Ayrıca sigortalı olarak sadece emtianızın değerini değil, navlun, sigorta ücreti ve öngörülen kâr gibi bazı ek giderleriniz de teminat altına alınabilmektedir.

Ek teminat olarak ; Savaş  ve Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri vb. riskler poliçe kapsamına dâhil edilebilir. Bu ürünümüzde malınızın güvence altına alınması aşağıda belirtilen teminatlarla sağlanmaktadır.

 • Tam Zıya Teminatı:

Malınızın poliçede belirlenen sebeplerle sevkiyatın gerçekleştirildiği vasıta ile beraber tüm değerini yitirmesi  durumunda güvence sağlamaktadır.

 • Dar Teminat:

Mallarınızın çeşitli vasıtalarla gerçekleştirilen sevkiyatlar esnasında, malınızda oluşacak kısmi hasar (geminin karaya oturması, alabora olması, çatışması, aracın çarpması , çarpışması , devrilme, yol çökmesi, seylap, dere taşması, hattan çıkma vb yangın infilak  gibi )  sonucu kayıplarınızı güvence altına alan bir teminattır.

 • Geniş Teminat:

Geniş kapsamlı Emtia Nakliyat Sigortaları ise genel olarak vasıta ayrımı yapmaksızın (Gemi, Kamyon, Tren, Uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır. Ancak aşağıda önemli olanları belirtilmiş bulunan durumlar istisna tutulmaktadır:

 • Kanuna aykırı durumlar (yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık gibi),
 • Taşıma şartlarına uygun olmaması , ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf,
 • Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf.
 • Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf,
 • Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması,
 • Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 • Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf.
 • Gemi  sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf.
 • Harp ve Grev 

Harp ve grev nedeni ile meydana gelen hasarlar ek ücretle isteğe bağlı olarak teminata dâhil edilebilmektedir.

Ayrıca Emtia Nakliyat Abonman Sigortası:

Genel olarak Emtia Nakliyat Sigortaları sefer esası ile yapılmaktadır. Bu sigortalar, sürekli sevkiyat gerçekleştiren sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri sunmaktadır.  Muhtelif zamanlarda sigortalının farklı ülkelerden ithal ve ihraç edeceği ya da yurt içinde sevk ettireceği ticari malların, belirli düzenli bir programının olması halinde bir sözleşmeyle (Abonman) güvence altına alınması mümkündür. Abonman sözleşmesi ile düzenli sevkiyatlarınızdaki belirlenmiş bedel limitleri ile belirlenmiş şartlarda teminat verilebilmektedir. Böylece her seferin bildirilmesi, geç bildirim veya unutulma gibi olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçilir. Abonman poliçeleri 1 yıllık süre için düzenlenir.

Emtia Nakliyat Sigortaları genel şartlarını indirmek için tıklayınız.

Emtia Nakliyat Sigortası Bilgilendirme Formunu indirmek için tıklayınız!

Kullanım Sözleşmesini okumak için tıklayınız!