Güneş Enerjisi Sigortası (GES) Paket kapsamında zemine kurulu yer tipi elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin yangın, hırsızlık, doğal afetler, terör, kötü niyetli hareketler, elektronik cihaz, makine kırılması, yangın v ve makine kırılmasına bağlı kar kayıpları, İşveren ve 3. Şahıs Mali Mesuliyet gibi teminatlarla birlikte İş Ye ri Paket Sigortası kapsamında geniş kapsamda güvence sağlamaktayız. Fotovoltaik Panel, inverter, trafolar, iletim ve dağıtım hatları, kontrol izleme sistemleri, makine ve elektronik cihazlar, işletmeye ait binalar ve sabit kıymetler teminat kapsamına alınmaktadır. Sompo Sigorta Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan performans kaybı da teminat altında! Klasik yangın ve mühendislik teminatları yanında aşağıdaki teminatlarda teminat kapsamındadır.

*Kemirgen ve diğer hayvanların santralin kablo, elektrik ve mekanik ekipmanlarına vereceği zararlar teminat kapsamına dahildir.
Kullanım Sözleşmesini okumak için tıklayınız!