Kâr Kaybı Poliçesi Nedir?

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucunda meydana gelebilecek hasarlar yangın sigortası ile karşılanmaktadır. Ancak bu hasarlar gerçekleştikten sonra ortaya çıkacak olan maddi kayıplar (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı poliçesiyle karşılanmaktadır. 

Kâr kaybı teminatı verilecek durumlar yangın sigortasında teminat altına alınan haller arasından sigortacı ile sigorta sahibi arasında serbestçe belirlenmektedir.

Kapsamı:

  • Ticari Rizikolar,
  • Sınai Rizikolar

Teminat Konusu:

  •  Kar Kaybı,

Mecburi Teminatlar:

  • Yangın, Yıldırım, İnfilak ve ek teminatlara bağlı Kar kaybı,
  •  Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sonucuna bağlı Kar kaybı