İnşaat All Risks Sigortası

                Toplumda yer alan bireylerin evlerinin oturma ve içerisinde yaşama olanaklarından faydalanmaya başlamalarından önceki ilk süreçte evleri birer inşaat halindedir. Bu inşaatlar ise toplumda yer alan bireylerden önce olarak inşaatın yapımında destekçi şirketin yönetiminde, korumasında ve daha fazlası konusunda görevlidir. Bu nedenle inşaatlarda meydana gelebilecek tüm riskli olayların sebep ve sonuçları da inşaat ile yetkili şirkete aittir.

                İnşaatlardan yetkili şirket ve yahut kurumların inşaat konusundaki tüm riskleri sorumluluğunda kabul etmesi inşaatta olabilecek tüm masrafları da karşılamaları anlamına gelmektedir. Bu masrafları karşılamak zaman ile zor ve yahut güç hale gelince toplumda yer alan ve sorumluluğunda inşaat olan şirket benzeri kurumlar inşaatlarını da sigortalatmak istemişlerdir. Bu istek sayesinde ise inşaat all risks sigortası oluşmuştur. İnşaat all risk sigortası sayesinde inşaatlarda oluşabilecek herhangi bir riskten dolayı gelen maddi zarar inşaatın yönetimini yürüten şirket tarafından karşılanmamaktadır. Bu zarar ve yahut daha fazlasıinşaat all risk sigortası tarafından karşılanmaktadır. İnşaat all risks sigortasının bu zararı karşılaması ise yönetiminde inşaat olan ve risk sonucu oluşabilecek maddi zararı karşılaması gereken şirketler refaha ermiştir.
               

             İnşaatlarda oluşabilecek çökme, yıkılma, kırılma ve yahut daha fazlası olabilecek durumlar inşaatları sigortalanan şirket ve benzeri kurumlar tarafından inşaat all risk sigortasına devredilmiş sayılmaktadır. Bu sayede şirketler maddi bütçelerini inşaat güzelliğine ayırabilmektedir. 

Konusu

 • En basit inşaatlar (Tek katlı yapılar, çevre düzenlemesi)
 • Tadilat inşaatları (Boya, tesisat değişimi)
 • Köprüler
 • Tüneller
 • Barajlar
 • Yollar
 • Limanlar, dalgakıranlar
 • Silolar ve tanklar
 • Boru hatları
 • Enerji santralleri
 • Komple tesis inşaatı

Poliçe Teminatlarımız

 • Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması,yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar,
 • Sel ve su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına,
 • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi,
 • Hırsızlık,
 • Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar.

All Risk Sigortası hakkında bilgi almak ister misiniz?

Çevre Olayları

İnşaat projesinin fırtına, sel, yer kayması, çığ, kasırga ve/veya toprak kayması/çökmesi gibi çevre olayları sonucu kesintiye uğraması durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Yangın

İnşaat projesinin yangın, yıldırım ve/veya infilak sonucu kısmen veya tamamen yanarak inşaat işlerini kesintiye uğratması durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Sel-Su Baskını

İnşaat projesinin sel, su baskını veya taşkın kesintiye uğraması durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Hırsızlık

Çalınma veya çalınmaya teşebbüs sebebiyle inşaat projesinde kesinti yaşanması sonucu oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Araç Çarpması

İnşaat projesini aracın çarpması sonucu projede oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Deprem-Yanardağ Püskürmesi

Deprem ve/veya yanardağ püskürmesi kaynaklı olarak inşaat projesinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör, Sabotaj

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve/veya sabotaj kaynaklı olarak inşaat projesinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Mevcut Tesislere Gelebilecek Zararlar

İnşaat projesinin dışındaki, poliçe sigortalısına ait olan ve inşaat projesinin çevresinde/içinde bulunan mevcut yapıların/tesislerin teminat kapsamı dahilinde zarar görmesi oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Enkaz Kaldırma

İnşaat projesinin teminat kapsamı dahilinde zarar görmesi durumunda enkazın kaldırılması giderlerini karşılar.

Opsiyonel

Bakım Kaynaklı Zarar Görme

İnşaat projesinin bitimi sonrası proje sorumlusunun eksik ve kusurlarının kontrolü için projede yapacağı çalışmalar neticesinde inşaata konu kıymete vereceği zararlara ilişkin ilişkin maddi kayıplar karşılanır.

Opsiyonel

Test Kaynaklı Zarar Görme

İnşaat projesinin bitimi sonrası proje sorumlusunun inşaata konu proje kapsamında yapılabileceği test işleri nedeniyle inşaata konu kıymete vereceği zararlara ilişkin maddi kayıplar karşılanır.

Opsiyonel

İş Makineleri

İnşaat projesinin yürütülmesi içim inşaat alanında kullanılan iş makinelerine gelebilecek zarar sonucu oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Kar Kaybı (ALOP)

İnşaat projesinde meydana gelebilecek olası hasarlar sebebi ile inşaatın tamamlanmasının uzaması ve bu uzama nedeniyle yatırım sahibinin kar kaybı teminat altına alınır.

Opsiyonel

Yurtiçi Taşımalar

İnşaat proje bedelini/poliçe bedelini oluşturan inşaat malzemeleri, kamyon gibi kara araçları ile inşaat sahasına taşınması esnasında teminat kapsamı dahilinde uğrayacakları risklere karşı teminat altına alınır.

Opsiyonel

Şantiye Dışı Depolama

Proje bedelini/poliçe bedelini oluşturan malzemelerin şantiye dışındaki adreslerde depolanması ve bu kıymetlerin ilgili depolarda, istisna edilmemiş poliç;e teminatları kapsamındaki risklere maruz kalması neticesinde uğrayacağı zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Proje Planı/İşçiliği/Malzeme Seçimi Kaynaklı Zarar Görme

İnşaat planı, projesi, işçiliği ve/veya malzeme hatası sebebi ile inşaat projesinin zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Kısmi Kabul ve İşletmeye Alınan Kısımların Zarar Görmesi

İnşaatın kısmen tamamlanan/işletmeye açılan kısımlarının otomatik olarak ALL RISK teminatları sona erer ve bakım devresi teminatı başlar. Bu klozu ile ilgili kısımlar için ALL RISK teminatları devam eder.

Opsiyonel

Fazla Mesai

Projede yaşanabilecek hasarlar sonrası, hasarın giderilmesi için yapılacak ek çalışmalar/fazla mesai giderleri teminat altına alınır.

Opsiyonel

Uçakla Taşıma

Projede yaşanabilecek hasarlar sonrası, hasarın giderilmesi gereken malzemelerin uçak ile taşınması maliyetleri karşılanır.

Opsiyonel

3.Şahıs Mali Sorumluluk

Projenin yürütülmesi sırasında, proje ile ilgisi olmayan kişilere ve kişilerin mallarına verilebilecek zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Çapraz Sorumluluk

Projeyi yürüten müteahhitlerin/alt taşeronların birbirlerine vereceği zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Vibrasyon ve Taşıyıcı Elemanların Zayıflaması

Proje konusu inşaatın 3.şahıslara ait yapıların temellerine verebileceği zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

İşveren Mali Sorumluluk

Projeyi yürüten inşaat işçilerinin olası inşaat kazaları neticesinde uğrayacakları maddi/bedeni zararlar teminat altına alınır.

Opsiyonel

Profesyonel Hizmeler

Olası hasarlar sonrası, hasarın giderilmesi için ihtiyaç duyulan profesyonel hizmetlerin masraflar karşılanır.

Opsiyonel


 

BİZE SORMAK İSTEDİĞİNİZ

KONULAR MI VAR?

Görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. Egeser Sigorta veya sigortacılık hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm sorularınız için bize hemen ulaşabilirsiniz.

× Bize Sorun!