Tarım Ürünleri Dolu Sigortası

Ülkemizde tarım sigortaları, aşağıdaki teminatları vermektedir.

· Tarım Ürünleri Dolu Sigortası
· Sera Sigortası
· Hayvan Hayat Sigortası
· Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Ülkemizde uygulanan tarım sigortalarının özellikleri, teminat kapsamları ve uygulama şekilleri aşağıdaki gibidir:

Tarım Ürünleri Dolu Sigortası

Tarım üreticilerinin her türlü bağ – bahçe ve sera ürünlerini, dolu zararlarına karşı teminat altına alan sigortadır. Sigortanın konusu hasadı yapılmamış ürünlerdir. Bu sigorta ile dolu tanelerinin vuruşunun doğrudan doğruya ürün miktarında meydana getirdiği eksilme yani sadece miktar azalmasına (ürün kaybı) neden olan zararlar güvence altına alınır. İstenildiği takdirde, dolu ile birlikte yangına karşı da teminat verilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

– Her farklı ürün poliçede belirtilmelidir.
– Sigorta ettirilen tarla, bağ ve bahçelerin hudutları poliçede yer almalı, parsel ve pafta numaraları yazılmalıdır.
– Sigortalı tarlasının bir dekarından alacağı ürün miktarlarını tam ve eksiksiz olarak bildirmelidir.
– Meyve sigortalarında bahçenin dekarı ile birlikte ağaç adetleri de yazılmalıdır.
– Beyan edilen veriler normal düzeyde olmalı, aşırı veya düşük verim beyanlarında bulunulmamalıdır.
– Hasat tarihi (ürünün toplanacağı tarih) mutlaka yazılmalıdır.

Dolu Sigortası Genel Şartları

Hayvan Hayat Sigortası

Sahibine ekonomik kazanç sağlayan çiftlik ve besi hayvanlarının, her türlü adi ve bulaşıcı hastalık veya kaza nedeniyle ölümlerinden dolayı uğranılan ekonomik kayıpları temin eden sigortadır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Hastalık ve kazalarda ölen, öldürülen veya zorunlu olarak kesilen sigortalı hayvanların tazminatlarının ödenebilmesi için sigorta şirketleri ile anlaşmalı (TSV) veterinerden raporu alınması şarttır.

Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Üretim işletmelerinde bulunan kümes hayvanlarının ölümleri veya zorunlu kesilmelerinden dolayı sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararları karşılar.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları

Sera Sigortası

Seraların, dolu veya doluya ek olarak yangın ve fırtına (hortum) riskleri nedeniyle uğrayabilecekleri fiziki hasarların yanı sıra, seralarda yetiştirilen ürünlerin miktarlarında, söz konusu risklere bağlı olarak meydana gelen eksilmeleri, poliçedeki sigorta bedeline kadar temin eden sigortadır. Sigorta bedeli; seranın konstrüksiyon ve örtü bedeli ile, ısıtma, havalandırma, sulama işlerinde kullanılan cihaz ve tesisatın bedeli ve serada yetiştirilen ürünlerin üretim devresi sonu itibariyle ulaşacağı bedelin toplamından oluşmaktadır. Poliçede temin edilmiş bağlı kalite kaybı, enkaz kaldırma masrafları poliçe teminatından hariç olmakla birlikte, ek bir sözleşme ile teminata dahil edilebilmektedir. Sera sigortalarında dolu teminatı olmaksızın tek başına fırtına ve yangın teminatları verilmez.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Seranın toplam sigorta bedelini belirleyen yapı malzemeleri ve camların (m2) değeri bildirilmelidir.
– Ürünlerin çeşidi ve alanı belirtilmelidir.