Egeser Sigorta insan kaynakları yönetim anlayışı ; Değişim, rekabet ve küreselleşmenin ön planda olduğu günümüz iş dünyasında, başarının temel kaynağının İnsan Kaynağı olduğunu ilkesini benimsemiştir. 

İnsan kaynakları yönetimi,

  • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
  • Topluluğu geleceğe taşıyacak, Egeser Sigorta değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı;
  • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. 

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

  • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
  • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek; 
  • Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek, İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.   

İş başvuru formu için tıklayın!