Montaj Sigortası Nedir?

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına), yangın, yıldırım, infilak ve hırsızlık riskleridir.

Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Kapsamı Dışındaki Haller

 • Montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler,
 • Hasar sonrası enkaz kaldırma masrafları
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri hareketlerin sebep olduğu bütün hasarlar,
 • 4 haftalık tecrübe sonucu meydana gelen hasarlar,

İsteğe Bağlı Teminatlar :

 • İş Makineleri ve Ekipmanları
 • Enkaz Kaldırma
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu
 • Genişletilmiş Bakım
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Teminat Süresi

Aksi belirtilmediği sürece dört haftalık deneme süreci de dahil olmak üzere poliçede ekli eşyaların montaj sahasına indiği andan poliçe bitiş tarihine kadar devam eder. Sigortanız öğle 12.00’da başlar, öğle 12.00’a kadar devam eder. 

Sigorta Primi ve Süresinin Ayarlanması

 • Monte edilecek makine, tesisat ve malzemenin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve montaj masrafları dahil) değeri ile,
 • Sigorta yapılmış ise montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ve geçici barakalar ve yardımcı tesislerin cari piyasa değerinden aşağısında olmamalıdır.
Kullanım Sözleşmesini okumak için tıklayınız!