Ray Sigorta’nın kuruluş tarihi olan 1958 yılına gelene kadar ülkemizde ulaştırma sektörünün en önemli kuruluşları olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları,  Denizcilik İşletmeleri ve Türk Hava Yollarının sigortaları,  o tarihlerde faaliyetlerini sürdüren Türk asıllı sigorta şirketleri arasında koasürans yolu ile yapılırdı.  Söz konusu dönemde uygulanan koasürans sistemi,  tabiatı ile içerde bir rekabeti gerektirmediği gibi dış reasürans piyasası da  bu durumu kendi yararına değerlendirerek uygulanacak şart ve fiyatlar konusunda nisbeten rahat hareket ediyordu.  Bu sonuçlar haklı olarak sigortalı durumundaki devlet kuruluşları tarafından devamlı şikayet konusu oluyordu.

Ray Sigorta’nın sizin için en uygun teklifleri Egeser Sigorta’da. Teklif almak için tıklayınız!

1957 yılı sonlarına doğru yukarıda sözü edilen devlet kuruluşlarından TCDD’nın o tarihlerdeki genel müdürü olan Safa Yalçuk kişisel olarak yakından tanıdığı ve samimi dostu olan Milli Reasüransın Ankara’daki asistan bürosunun başında bulunan Sn. Necdet Barlas ile yaptığı sohbetler sırasında sigorta sektörünün bu uygulamasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor ve giderek sürdürülen bu sohbetlerin sonucunda acaba biz, ulaştırma sektörü olarak bir sigorta şirketi kursak daha olumlu sonuçlar alabilirmiyiz sorusu gündeme geliyor. Sonuç olarak Safa Yalçuk bu konunun araştırılması ve olumlu bir sonuca bağlanması için o dönemde tanıdığı ve dostu olan Necdet Barlas’dan gerekli çalışmaları yapmasını istiyor. Necdet Bey’e Safa Yalçuk tarafından tanıdığı ve güvendiği sigortacılarla temas kurması için kendisine yetki veriliyor.  

Necdet Bey, bu konuda tanıdığı bir sigortacı olan Fahiman Şakarcan ile İstanbul’da bir çok defalar görüşüyor ve kendisinden bu konuda görev almasını ısrarla rica ediyor. Fahiman Şakarcan sonuç olarak konuya olumlu bakıyor. Yeni bir sigorta şirketinin kurulmasının, hem sigorta sektörü, hem de ulaştırma camiası için yararlı olabileceği ve böyle bir organizasyonda görev alabileceği sonucuna varıyor. Yeni bir şirketin kurulması, organizasyonu ve yürütülmesi konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip işbirliği yapabileceği ve güvenebileceği meslektaşlara ihtiyacı var. Konuyu yakın dostu Faruk Seven’e açıyor. Faruk Seven İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Daha üniversitedeki öğrencilik yıllarında Milli Reasüransta da görevli Profesör Hüsnü Hamit Saymen’den matematik ve aktüerya konularında ders alıyor. Söz konusu dönemde ülkede aktüer sıfatını taşıyan çok az sayıda kişi olduğundan Sn. Hüsnü Hamit hocanın derslerini takip etmek ve açılan sınavda başarı göstermek sureti ile aktüer sıfatını alıyor. Faruk Seven, aktüerlik çalışmasını bitirdikten sonra Anadolu Sigorta Şirketinde görev alıyor. Faruk Seven İktisat Fakültesindeki öğrenciliği sırasında tanıdığı ve halen aynı şirkette kaza servisi müdürü olarak görev yapan ve daha evvel aldığı çeşitli görevler nedeni ile diğer sigorta branşlarında da yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olduğu kabul edilen Adli Okuş’a da yeni şirkette mutfağın idaresi teklif ediliyor. Adli Okuş’unda kabul etmesi ile söz konusu üçlü ekip Ankara’daki yetkililer ile yaptıkları çeşitli görüşmeler sonucunda şu hususlarda karar alınıyor.

1958 senesinin ağustos ayında ise, iş merkezi olarak tahsis edilen Sirkeci Gar binasındaki Osmanlının Padişah ve Ailesi ile İmparatorluğun V. İ. P sıfatlı misafirlerinin karşılama veya uğurlama sırasında kullandıkları ARZ ODASI, RAY SİGORTA A. Ş.  personelinin uzun yıllar devam edecek çalışma merkezi oldu.  

Ray Sigorta’nın kuruluş yıllarındaki sigorta sektörünün genel durumuna bakıldığında 1958 yılı sonunda sigorta sektöründe bütün branşlar itibari ile istihsal edilen prim yekûnu ortalama 198. 000. 000 TL faaliyet gösteren sigorta şirketi sayısı 38, bunun 18 tanesi yabancı kökenli şirket olup daha çok temsilcilik şeklinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yerli sigorta şirketi sayısı yılın başında 17 olup Ray Sigorta’nın faaliyete geçmesi ile bu sayı 18’e çıkıyor.

444 4 729
Web : https://www.raysigorta.com.tr/
Adres : Haydar Aliyev Cad. No:28 Tarabya 34457 Sarıyer/ İstanbul
Telefon : 0212 363 2500
Faks : 0212 299 4849
E-Posta : bilgi@raysigorta.com.tr