Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Nedir?

İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın yürürlükte olduğu süre içerisinde esnasında meydana gelecek bir olayın sonucunda;

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulmuş olması,
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebiyle poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve işbu poliçede tespit edilecek meblağlara kadar temin eder.

Ek Sözleşme İle Teminat Altına Alınacak Haller

  • Sigortalı, gayrimenkul sahibi veya iş sahibi olarak temin edilmişse, poliçede belirtilmiş olan gayrimenkullerde veya asansör veya monte-charge’ların üçüncü şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali sorumluluklar,
  • Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile emanet edilmiş nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanunun 478, 479 ve 480’nci maddeleri gereğince otelcilere yönelik olan mali sorumluluklar,
  • Su basması, çığ, seylap, heyelan, yangın, duman yüzünden uğranan zararlardan doğan mali sorumluluk,

Gıda Sorumluluk

Restaurant, cafe, vb. yemek üretimi ve satışı yapan firmaların faaliyeti sonucunda üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması, gıda kaynaklı olarak zehirlenmesi gibi durumları ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

Otel Sorumluluk

Otel, hotel, vb. konaklama faaliyetinde bulunan sigortalının sunmuş olduğu hizmetler itibarıyla; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması gibi durumları ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararları teminat altına almaktadır.

Okul Sorumluluk

Eğitim faaliyetinde bulunan sigortalının faaliyeti esnasında; öğrencilerin gıda zehirlenmeleri (üretimi okul tarafından yapılan yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan), okul sınırları içerisindeki oyun ve spor etkinlikleri ile okul tarafından düzenlenen kültürel turlar, servis ile okula getirilip götürülmesi esnasında gerçekleşen ve üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminatları teminat altına almaktadır.

Tamirhane Sorumluluk

Araç tamir, bakım – onarım  faaliyetinde bulunan sigortalının sunmuş olduğu hizmetler itibarıyla; sigortalıya iare, icar, muhafaza, tamir, satış maksadıyla tevdi edilen motorlu kara taşıt aracına, belirtilen riziko adresinde gerek hareket gerek durma halindeyken harici ve ani tesirler sonucunda sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, devrilme, düşme, yuvarlanma ve deneme sürüşü esnasında oluşabilecek hasarlar sonucu sigortalıya gelebilecek maddi sorumlulukları teminat altına almaktadır.

Otopark Sorumluluk

Otopark faaliyetinde bulunan sigortalının sunmuş olduğu hizmetler itibarıyla; üçüncü şahısların riziko adresinde araçlarını park etme faaliyeti sırasında, aracın gerek hareket halinde gerekse durma halinde, sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma sonucu oluşabilecek maddi sorumluklarına karşı sigortalının hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

Kullanım Sözleşmesini okumak için tıklayınız!