Egesersigorta.com.tr Site Kullanıcı Sözleşmesi

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Egesersigorta.com.tr internet sitesini kullanmakla veya Egesersigorta.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan ve  http://www.egesersigorta.com.tr/gizlilik-politikasi/  bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

Ege Ser Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ. (egesersigorta.com.tr), işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Egesersigorta.com.tr’in değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Egesersigorta.com.tr hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1. Egesersigorta.com.tr

Egesersigorta.com.tr , sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta ve reasürans brokerliği kuruluştur. Egesersigorta.com.tr , sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Egesersigorta.com.tr’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

3. Sözleşmenin Konusu

  • İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.egesersigorta.com.tr web sitesinde yer alan sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup anladıktan sonra, ilgili mecrada belirtilen adımları takip ederek www.egesersigorta.com.tr web sitesine giriş yapmasıyla, Üye’nin, www.egesersigorta.com.tr web sitesinde aşağıdaki sayfalardaki ve Üye Ol adımındaki işlemlerin devam etmesini sağlayan butona tıklaması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye Egesersigorta.com.tr’i sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta brokeri olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme Egesersigorta.com.tr’in vereceği sigorta brokerlik hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.
  • www.egesersigorta.com.tr
  • www.egesersigorta.com.tr
  • www.egesersigorta.com.tr
  • www.egesersigorta.com.tr

Kullanıcı, işbu Sözleşme metnini bilgisayarına indirdiğini ve Sözleşmenin bu şekilde kalıcı veri saklayıcısı ile kendisine verildiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı tarafından onaylanarak kabul edilen mesafeli satış sözleşmesi Egesersigorta.com.tr tarafından saklanmamaktadır. Web sitemizde yer alan standart mesafeli satış sözleşmesine her zaman ulaşmanız mümkündür. Ancak, standart sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, Kullanıcının onayladığı metne göre farklılıklar içerebilir. Kullanıcının onayladığı metne ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

4. Egesersigorta.com.tr’nin Sorumlulukları

Egesersigorta.com.tr’nin sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik aracılık hizmetlerinin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Egesersigorta.com.tr’in hiç bir sorumluluğu yoktur.
Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbi olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

Egesersigorta.com.tr , Kullanıcı/Üye tarafından Egesersigorta.com.tr’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcı/Üye verdiği bilgilerin tam ve doğru olmasından sorumludur.

Egesersigorta.com.tr, girilen bilgilerin güvenliği açısından Global Sign SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

Egesersigorta.com.tr sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Egesersigorta.com.tr personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Egesersigorta.com.tr, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Egesersigorta.com.tr, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Egesersigorta.com.tr’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.egesersigorta.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Egesersigorta.com.tr’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Egesersigorta.com.tr, kullanıcılara / üyelere ve kullanıcıların / üyelerin www.egesersigorta.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (çerez) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.egesersigorta.com.tr ’den hizmet alınmış olması www.egesersigorta.com.tr ’nin, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Egesersigorta.com.tr’in hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. egesersigorta.com.tr , sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.

Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Egesersigorta.com.tr sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.egesersigorta.com.tr ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde Egesersigorta.com.tr’ten bu konuda bir talepte bulunulamaz. Egesersigorta.com.tr , sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

Egesersigorta.com.tr’in, www.egesersigorta.com.tr internet sitesini ve/veya 0232 435 7637 numaralı Sigorta Destek Hattı üzerinden hizmet alan kullanıcıları / üyeleri, hizmet alırken ve/veya üyelik kaydı yaparken belirttikleri veya üye girişi yaparak daha sonra kendi güncelledikleri sabit ve mobil telefon hatları, sabit adresleri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, işlem esnasında onay vermiş olmaları şartına bağlı olarak mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi için arama ve benzeri yöntemlerle duyuru, kampanya, özel indirim ve diğer pazarlama amaçları ile kullanıcıya ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Bu iletiler satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kurumlarla yürüttüğümüz iş birlikleri doğrultusunda oluşmuş reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.

Kullanıcı/üyeye gönderilecek bütün gönderilerin içeriği ve kayıt bilgileri (gönderim zamanı, gönderim ortamı, gönderi adresi/numarası) Egesersigorta.com.tr tarafından, gerektiğinde ve/veya talep edildiğinde yetkili mercilere sunulmak üzere saklanacaktır.

Kullanıcı web sitesi ve/veya telefonda, Egesersigorta.com.tr ’nin kendisine pazarlama amaçlı iletişim yapması için verdiği onaydan vazgeçmesi durumunda; Egesersigorta.com.tr’ten gönderilen e-postalarda bulunan “E-posta almak istemiyorsanız tıklayın” linkine tıklayarak, info@egesersigorta.com.tr adresine e-posta göndererek veya http://www.egesersigorta.com.tr üzerindeki “Dilek&Şikayet” linki üzerinden ya da 0232 435 7637 numaralı Sigorta Destek Hattımız’dan arayarabilirsiniz. Üye girişi yapan kişiler, üyelik bilgileri sayfasından bu güncellemeleri kendileri de yapabilirler. Her kullanıcı/üye dilediği zaman iletişim bilgilerini yukarıdaki yöntemlerle ileti almak istiyorum statüsüne geri getirebilir. Kullanıcı/ üye bilgileri Egesersigorta.com.tr’in ihtiyaçlar ve/veya teknik gereksinimler dolayısı ile ilerideki herhangi bir zamanda belirleyeceği tarihe kadar saklanacaktır.

5. Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı/Üye, Egesersigorta.com.tr’in web ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Ücret

Sigortacılık hizmeti için Kullanıcıdan bir ücret talep edilmeyecektir.

Aracılık yapılan sigorta sözleşmelerinden doğan prim borcu Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı tarafından doğrudan ilgili sigorta şirketine ödenir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Her Hakkı Saklıdır ©

İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Egesersigorta.com.tr veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitenin ve mobil sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye www.egesersigorta.com.tr sitelerini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Egesersigorta.com.tr’in önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan bilgiler Egesersigorta.com.tr ’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Egesersigorta.com.tr ’in yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

8. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının sigorta şirketine ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.

9. Cayma Hakkı

Kullanıcı, brokerlik hizmeti verilmesine ilişkin işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya info@egesersigorta.com.tr adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Müşteri’nin cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde Egesersigorta.com.tr ’ye iletilmesi suretiyle de kullanılabilir. Kullanıcı, cayma hakkı süresi sona ermeden önce Kullanıcının onayı ile brokerlik hizmetinin ifasına başlanmışsa ve/veya hizmet elektronik ortamda anında ifa edilmişse bu hakkını kullanamaz.

Aracılık yaptığımız sigorta sözleşmelerinden doğan cayma hakkı ilgili sigorta sözleşmesi kapsamında Kullanıcı ile ilgili sigorta şirketi arasında bir konu olup, Egesersigorta.com.tr sigorta sözleşmesinden cayma talebinin muhatabı değildir.

10. Güven Damgası

Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

11. Diğer

Size verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle söz konusu hesap adınızı/numaranızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayınız. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenizin değiştirilmesini Egesersigorta.com.tr’ten isteyiniz.

Web sitemiz ve mobil sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Egesersigorta.com.tr , bu tür davranışlara engel olmak için sitelere girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Egesersigorta.com.tr, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemizde bulunan ve web sitesi dışına yönlendirme yapan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt Egesersigorta.com.tr için bağlayıcı değildir.

Egesersigorta.com.tr , bu web sitesinde yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu web sitesinde yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge Egesersigorta.com.tr tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Egesersigorta.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Egesersigorta.com.tr ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Egesersigorta.com.tr bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Egesersigorta.com.tr, dilediği zaman sitelerinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitelerdeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitelerinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Egesersigorta.com.tr, sitelerinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Egesersigorta.com.tr web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Egesersigorta.com.tr’de yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı Egesersigorta.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Egesersigorta.com.tr ’ye açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Egesersigorta.com.tr ’ye açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Egesersigorta.com.tr’nin münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Egesersigorta.com.tr’ nin tüm iletişim kanallarından alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve her yıl ilan edilen değere kadar Kullanıcı/Üye’ nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

EGE SER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adres: Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bulv. No:82 Erboy 2 İş Merkerzi K:7 D:71-72 Konak/İZMİR

Telefon: 0232 435 7637

E-posta: info@egesersigorta.com.tr

Çalışma Saatleri: Haftanın 6 Günü, 08.30 – 18.30

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için;

0232 435 7637  numaralı Sigorta Destek Hattımızı arayarak veya  info@egesersigorta.com.tr  adresine e-posta göndererek günün her saati bize ulaşabilirsiniz