Ferdi Kaza Sigortası Nedir Kapsamı Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta şekli yani Ferdi Kaza Sigortası poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı poliçede belirtilen süre içinde maruz kalacağı kazanın sonuçlarına karşı teminat altına alır. Bu tanımda kazadan maksat ani ve harici bir olay sonunda sigortalının iradesi dışında ölmesi yada bedeni olarak hasar görmesi durumudur.Kapsam itibari ile Ferdi Kaza Sigortası verilen ve verilmeyen teminatların poliçenin ilk sayfasında belirtilmesi kaydı ile vefat, daimi maluliyet, Gündelik tazminat, tedavi masrafları tazminatı ödenir. Vefat tazminatı poliçede belirtilen bir kaza ile kişinin derhal ya da kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölüm vuku bulur ise sigorta bedeli poliçede yazılan tutarın tamamı hak sahiplerine ödenir. Daimi maluliyet teminatı poliçede belirtilen bir kaza ile sigortalının hemen yada iki sene içinde daimi surette maluliyete sebep olan durumun tespiti ve tıbbi tedaviden sonra kesin olarak belirlenmesi ile poliçede yer alan oranlar kapsamsında tutar hak sahibine ödenir. Gündelik tazminat kişinin poliçede belirtilen kaza sonucu belirli bir süre çalışamaz duruma gelmesi neticesinde sigortalının iyileşerek çalışabilir duruma gelene kadar ki süre boyunca ki bu süre 200 günü geçemez poliçede belirtilen tutar kadar ödeme yapılır. Tedavi masrafları teminatı ise poliçede belirtilen kaza neticesinde tedavi masraflarının da poliçeye dahil olduğunun belirtilmesi şartı ile kaza gününden itibaren bir sene içinde belirtilen tedavi masraflarının ödenmesidir.

Söz konusu Ferdi Kaza Sigortası yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerli olup poliçede ekstra bir ek madde ile belirtilememiş ise yurt dışında geçerli değildir. Ferdi kaza bedeli yaş, cinsiyet, mesleki durum vs gibi konular ile prim miktarları ayrı ayrı hesaplanarak belirlenmiş sözleşme çerçevesinde önceden hesaplanır. Böylece ödemeye esas olan maksimum tutarlar belirlenir. 

Kullanım Sözleşmesini okumak için tıklayınız!